Školní družina

 Vážení rodiče, do oddělení školních družin volejte na pevné linky pouze po ukončení výuky. Děkujeme.

OdděleníNázev
oddělení
Vychovatelky
TřídyTelefonMobilní
telefon
Umístění
 oddělení
1.VeverkyAlexandra Štanglová1. D3780284827225400241.p., 1.D
2.VčelkyMarie Lina Künkel2. A3780284816061941301.p., 2.A
3.BobřiJana Klečková3. A3780284807287765271.p., 3A
4.TučňáciBc. Monika Moravcová2. E3780284797224967571.p., 2E
5.Ježci Černá Hedvika4.C3780284837220768232.p., 4.C
6.SvištiBc. Vlasta Mauleová3.C3780284877225400342.p., 3. C
7.VrabčáciJaroslava Kourová2.D3780284927287781482.p., 2.D
8.KlokaniHelena Sladká1.C3780284937720606472.p., 1.C
9.BeruškyBc. Martina Lencová2.C3780274677287643883.p., 2.C
10. PandyBc. Pavla Červená2. B3780284967280825293.p. 2.B
11.TygřiBc. Veronika Úblová4. B3780284986024195273.p., 4.B
12.LiškyBc. Nicole Mauritzová3.B3780284997221503613.p., 3.B
13.Zebry Bc. Lenka Šeflová 3. D378027455607600299

 4.p., 3.D

14.SovyBc. Lucie Kalousková1. A378027454607600317

 4.p., 1.A

15.DelfíniMgr.Hedvika Válková4.A378028490722086532

 4.p., 4.A

16. Koťata Dominika Kchol Dis.1.B3780274587221675524.p., 1.B
17.ŽížalyIng. Bc. Kristýna Stupková4.D378027460728790876II.st. přízemí 4.D
18.HrošiBc. Andrea Mrvová5A, 5.C378028486722070367II.st., 2.p., 5.A

Provoz školní družiny

Ránood 6.00 do 7.45 hodindo ŠD přivádějte děti nejpozději v 7.30 hodin
Odpoledneod 11.45 do 17.00 hodinvýchovně vzdělávací a zájmová činnost + vycházkaOdchod žáků ze školní družiny

 •  1. – 2. roč. 13:45 hodin (13:45 – 14:50 hodin vycházka) 15:00/ 16:00/ 17:00
 •  3. – 5. roč. 13:45 hodin (13:45– 14:50 hodin vycházka) 15:30/ 16:00/ 17:00


Žák odchází ze ŠD na základě přihlášky (zadní strana - Rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD) - změny vždy poznamenejte do notýsku ŠD. Přihlášku odevzdejte vyplněnou co nejdříve na začátku školního roku. Změny odchodů dítěte ze ŠD nebo změny telefonních čísel, bydliště apod. prosíme nahlásit i během školního roku.
Z oddělení ŠD žák odchází jen na vyzvání vychovatele/ky, která žáka vyzve k odchodu až po zavolání rodičů telefonem (zvonky umístěny u hlavního vchodu školy). Rodič nevstupuje do budovy školy, čeká na svoje dítě před budovou školy na viditelném místě.

   Slučování oddělení ŠD (2018/2019)
 

třídy

15:10 - 16:00

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

16:00 - 17:00

1.A + 1.D

Veverky

 

 

 

Veverky

1.B + 1.C

Klokani

 

 

 

Veverky

2.A + 2.B

Včelky

Veverky

 

2.D + 2.C

Vrabčáci

 

Veverky

 

2.E

Tučňáci

 

Veverky

 

3.A + 3.B + 3.C

 

Bobři

Včelky

Veverky

 

3.D

 

Tučňáci

Včelky

Veverky

 

4. třídy

 

Ježci

Včelky

Veverky

 

5. třídy

 

Školní klub

Kapacita ŠD max. 550 žáků. ŠD je určena pro žáky 1. - 5. ročníku (pro starší žáky je určen nově zřízený školní klub).

Žáka do ŠD přihlašují zákonní zástupci vyplněním přihlášky. Pro žáky, kteří byli svými rodiči do ŠD přihlášeni, je docházka povinná. Nepřítomnost je nutno omluvit v co nejbližším termínu, nejdéle však do 3 kalendářních dnů v ŠD. V průběhu školního roku lze žáka do ŠD přijmout na základě přihlášky jen tehdy, pokud nebude překročena kapacita ŠD. O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Řád školní družiny


Přihláška do školní družiny na školní rok 2018/2019

Počet oddělení v roce 2018/2019: 18 oddělení


Placení ŠD

Pouze bankovním převodem.
Naše číslo účtu 50037311/0100, VS 15 + číslo oddělení, např.: (5. odd. = 1505; 12. odd = 1512), jméno dítěte a třída (napsat do textové zprávy).
Částka za měsíc: 180,- Kč
Úplatu za ŠD uhraďte za období: a) září - prosinec (720,- Kč)  - I. pololetí
                                                   leden - červen (1080,- Kč). - II. pololetí. Příkaz podejte až v měsíci lednu 2016

                                                 b) roční úplata - 1800,- Kč

Výše úplaty je předem stanovena na celý školní rok. Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.


Vybavení do školní družiny:
malý notýsek s obalem, balík kopírovacích papírů, převlečení na vycházku podepsané a uložené v látkové tašce, papírové kapesníky.

VYBAVENÍ našich oddělení  :   viz. stránky jednotlivých oddělení

AKCE ŠD v roce 2017/2018
Akce ku příležitosti Dne dětí - 31.5. 2018 - více fotografií zde


Pohádkové odpoledne (vystoupení divadelních souborů): PO 11.6. a ST 13.6. 2018 od 16:30 hodin v koncertním sále 25.ZŠ

Divadlo pro všechny - více fotografií zde - tradiční akce pro rodiče a děti (poznáváme Devatero pohádek + dílny) - 3/2018

Promítání filmů v koncertním sále - 11 - 12/2017

Limetky (divadelní soubor při ŠD) - motivační výlet za poznáním doby 1. republiky 10/2017 - více fotografií zde

 

AKCE ŠD v roce 2016/2017

Pohádkové odpoledne 10.5. 2017 - více fotografií zde
Divadelní soubor OPONKA "Nebojsové"


Dramatický soubor DIVIDLO "Pan Brum a jeho dům"
Divadelní soubor JAHŮDKY "Tatínkova povedená pohádka"
Divadelní soubor LIMETKY - autorské vystoupení "Tak jak to teda je?"
Velikonoční dílny ŠD - 11.4. potěšil nás Váš zájem o tyto dílny - všem děkujeme - více fotografií zde

Velikonoční výlet do Klenčí
I když nám počasí moc nepřálo, žáci se v Klenčí vyřádili při vyrábění a poznávání velikonočních tradic - více fotografií zde.

Pohádkové odpoledne - vystupovali naši nejmladší žáci z divadelních souborů a přípravky - více fotografií zde


Únor 2017 - kouzelník nás udivoval a bavil


Prosinec je jako stvořený pro další pohádku pro naše žáky - Pohádky z klubíčka - více fotografií zde


Listopadové dny byly jako stvořené pro pohádku - hrajeme pro ŠD - více fotografií zde


Školní družina a klub se aktivně zapojila do školní akce s názvem Sportovní odpoledne - více fotografií zde


Školní družina v podzimních měsících připravila v koncertním sále na přání žáků několik filmových pátků

AKCE ŠD v roce 2015/2016:
Májové radovánky s ŠD a ŠK 3. 5. - více fotografií zde


Pohádkové odpoledne 6. 4. - účinkovali divadelní soubor Oponka, divadelní soubor Limetky, ale také naši nejmenší - "divadelní přípravka"
více fotografií zde

Celoroční AKCE ŠD - zapojení do projektu Viktorka do škol
Projekt nabízí rozšíření povědomí o klubu FC Viktoria Plzeň, vytvoření vazby dětí s klubem, zážitky spojené s fotbalem, důležitost sportování a vzdělávání, budování vztahu ke sportu a fotbalu. Zapojili jsme se s chutí do soutěží a navštívili fotbalový stadion.
nástěnka v respiriu školy fandíme Viktorce • Velikonoční výlet do Klenčí nás opět potěšil. Čekalo nás mnoho tradic a krásných zvyků.

více fotografií zde.

AKCE pro žáky, rodiče a přátele naší školy a školní družiny - DIVADLO PRO VŠECHNY 17.2. 2016 více fotografií zde
 v koncertním sále se loutky (velké marionety) těšily největší oblibě 

tvořivé dílny Divadla pro všechny - nejoblíbenější - malování na obličej

tvůrčí dílny - škrabošky, maskérna herců a korálková dílna byly hojně navštěvovány

 • Kouzelník zavítal mezi nás - více fotografií zde
 • Červená Karkulka "trochu jinak" 16. 10. 2015 v koncertním sále pro nejmenší žáky ŠD - více fotografií zde
 • 25. ZŠ a ŠD prezentuje práce žáků, činnost školy a školní družiny na plzeňské radnici

   
  AKCE ŠD v roce 2014/2015:
 • Výlet Plasy "Cestou kolem světa" GOLF - více fotografií zde
 • Divadelní zájmové útvary ŠD 25.ZŠ - zapojení do výtvarného projektu - více fotografií zde
 • Výlet ŠD za řemesly na Býkov - více fotografií zde.
 • Velikonoční tvůrčí dílny - 30.3. 2015 od 16:00 - 17:30 hodin, akce určená žákům ŠD a jejich rodičům Fotogalerie
 • Zapojení do výtvarného projektu plzeňských firem - na základě prohlídky provozu firmy - žáci ŠD vytvoří výtvarná díla, která budou po sléze vystavena na vernisáži a všechna umístěna do reprezentativních prostor firmy, která nás pro projekt oslovil
 • Pohádková odpoledne - únor 2015 - představení práce dramatického kroužku DIVIDLO a všech divadelních loutkových zájmových útvarů - více zde.
 • DIVADLO pro všechny 28.1. 2015 - akce určená rodičům a dětem, tvůrčí dílny - více zde.
 • Irská kapela pod vedení Pavla Steidla rozhýbala celý sál - prosinec 2014 - více zde.
 • Výlet ŠD do ateliéru kde ožívají panenky 12. 11. 2014 - více fotografií zde.
 • Míček Flíček aneb pozor na draka (pohádka zaměřena na primární prevenci): 9.10. 2014 - více fotografií zde

AKCE ŠD v roce 2013/2014:

 • POHÁDKOVÁ ODPOLEDNE  24.2. 2014 - více fotografií zde
 • VÝLET DO PRAHY NA FERDU MRAVENCE 19. 2. 2014 - více fotografií zde
 • POHÁDKOVÁ ODPOLEDNE 17. 2. 2014- divadelní a loutková pohádka pro veřejnost - více fotografií zde
 • DIVADLO PRO VŠECHNY - interaktivní akce pro rodiče a děti - více fotografií zde
 • v sále naší školy "Pohádky bratří Grimů" s interaktivním zapojením "malých" diváků - více fotografií zde
 •  v sále naší školy"Jak Čochtánek a Lesněnka chránili přírodu" interaktivní pohádka  - více fotografií zde

AKCE ŠD  v roce 2012/2013:

 • Klenčí pod Čerchovem - velikonoční výlet ŠD - více fotografií zde.
 • Divadlo pro všechny - zábavné tvůrčí odpoledne pro rodiče a děti - více fotografií zde.
 • Jak se dělá casting - interaktivní pořad profesionálního herce - více fotografií zde.
 • Čertí pohádky v koncertním sále školy - více fotografií zde.
 • Výlet do černého divadla METRO v Praze - více fotografií zde.

AKCE ŠD  ŠD v roce 2011/2012:

 • Skauti na Homolce fotografie - kliknutím zde.
 • Výlet za permoníky - Stříbro - kliknutím zde.
 • Nebe peklo, hraj - mikulášská akce v KD Šeříkova - kliknutím zde.
 • Advent v muzeu na zámku Hradiště v Blovicích - kliknutím zde.
 • "O pejskovi a kočičce". Odpolední veselá pohádka plná písniček v koncertím sále 25. ZŠ. - kliknutím zde.
 • "Jak se dělá herectví". Interaktivní pořad herce Otty Tesaře - kliknutím zde.
 • Velikonoční výlet do Klenčí - fotografie z akce kliknutím zde.
  AKCI v Klenčí natočila i Česká televize - Události v regionech 30. 3. 2012 - záznam naleznete kliknutím zde.
 • Květnový výlet - do doby baroka - zámek v Nebílovech - fotografie naleznete zde.

Zájmová činnost při ŠD

Od 3. školního týdne je zahájena zájmová činnost obvykle v návaznosti na vycházku. Přihlášky obdržíte během měsíce září ve školní družině.

"Divadelní soubory" pro žáky ŠD vedeny zdarma.

 • 5. - 9. třídy ČT  15:15 - 17:00 hodin (J. Klečková, Bc. Mauleová) - Divadelní soubor Limetky (fotogalerie zde, webové stránky)
 • 3. - 5. třídy ÚT  15:15 - 16:30 hodin (J. Klečková, Bc. Mauleová) - Divadelní soubor Jahůdky -web
 • 1. - 2. třídy PO  11:45 - 12:40 hodin (H. Sladká, K. Šašková) - Divadelní přípravka - web
 • 2. - 5. třídy ST  15:15 - 16:30 hodin (H. Sladká, Bc. Vítková) - Divadelní soubor Oponka - web
 

vytisknout stránku
25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2018 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP