Včelky - 2. oddělení ŠD

Úvod

Těšíme se na vás v novém školním roce 2019/2020.

Jmenujeme se " Včelky " a jsme 2.odd. školní družiny při 25.ZŠ Chválenická Plzeň.

V novém školním roce do tohoto odd. patří žáci 3.A, pro které se nemění třída ani p.vychovatelka Künkel.

Programově se i nadále budeme věnovat výchově k ohleduplnému chování v kolektivu dětí, k empatii, snaze pomoci jeden druhému a nevyčleňování jedince.

Důraz na otužování dětí ve stále větrané třídě a co nejdelším pobytem venku při sportovních i rekreačních činnostech. Vedení k lásce a ochraně přírody, seznamováním s okolím Plzně a Šumavou.

Orientace v třídění odpadků a vzájemná kontrola. Dohled na správné stolování ve ŠJ a motivovat děti ke zdravé výživě a neplýtvání potravinami.

Hlavní zájem vychovatele je především spokojené dítě při trávení volnočasových aktivit mimo vyučování v kolektivu ŠD.

 

Vybavení našeho oddělení

Září 2019

           Setkání po prázdninách bylo radostné, děti se na sebe velmi těšily a všechny ty nevšední zážitky si potřebovaly sdělit. 

Já jsem měla radost, že je vidím radostné a zdravé a zase o kus větší. Přece jenom jdou do třetí třídy a změna bude patrná i v jejich chování.

V době určené pro pobyt venku hrajeme míčové hry, běháme přes překážky  a zkoušíme svoji zdatnost a obratnost na prolézačkách.

V plánu je vyjít na plzeňskou věž a orientovat se podle důležitých staveb po městě a okolí. Důležitou prohlídkou budou i zvony ve věži.

Během podzimu stihneme několikrát návštěvu Škoda parku pod Homolkou.     

 Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Na vycházce

Říjen2019

Říjen - probarvený měsíc, stromy v odstínech zlaté,červené a zelené. Chodili jsme na sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka a pro sebe trhali šípky a jablíčka.

Teplé slunečné dny stále lákaly ke hrám v přírodě a my střídali místa procházek v okolí školy. Chodili jsme i do Škoda parku na fotbal a fitnes nářadí nebo se děti jen klouzaly na šikmých stěnách.Protože v Prvouce žáci probírali Plzeň a významné stavby v našem městě, vypravili jsme se opět na náměstí, navštívili jsme radnici a všímali se městských domů a jejich výzdoby.

Na náměstí probíhaly havelské trhy, tak tradiční trdelník byl sladkou tečkou.

Ve třídě jsme si vyráběli větrníky a kreslili obrázky s podzimní tématikou.