Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku se uskutečnily 2. 4.  a 3. 4. 2019.
                                                

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít čtyři 1. třídy.

Každá třída bude tvořena ze dvou skupin žáků podle zvoleného zaměření:

2 třídy   tělesná výchova + hudební výchova

   2 třídy   tělesná výchova + výtvarná výchova 

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání na 25. ZŠ jsou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce před hlavním vchodem do budovy školy a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí jsou k vyzvednutí v kanceláři tajemnice školy.  

Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro
školní jídelnu.

Žáci budou do tříd zařazováni podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách.

 

Bezplatný kurz "Těšíme se na zpívání, malování a divadelní hraní"

 

Přednostně jsou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 2 a přihlédnuto je i k dalším kritériím.   Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku (PDF, 290kB)
Pokud by daná kritéria byla nedostačující, proběhne neveřejné losování školskou radou.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře.

Náhradní termín zápisu – po elektronické registraci a telefonické domluvě 
s PaedDr. Lenkou Třeškovou (zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň) – tel. 378 028 472.

 

Další informace pro rodiče: 

Správný úchop pera (článek z časopisu Učitelské noviny)

Příprava na školu

Školní zralost (PDF, 198kB)

Předškolákovy týdeníčky (JPG, 577kB)

Pomůcky pro 1. ročník

Žákovská - informační systém pro rodiče  


Šatní skříňky 

Relaxační centrum

 
Informace k registraci a zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se průběžně aktualizují.

 


S sebou k zápisu přineste:
Rodný list dítěte
Občanský průkaz
zákonného zástupce nebo dítěte 
(doklad o trvalém pobytu dítěte)
Doporučující posouzení
z pedagogicko-psychologické poradny
a od dětského nebo odborného lékaře
(v případě žádosti o odklad školní docházky)
   
          

        Informace k organizaci zápisů
         (PDF, 548kB), dokument MŠMT

           Desatero pro rodiče 
         (PDF, 215 kB), příloha dokumentu MŠMT  

  

Můžete si před zápisem vyplnit a k zápisu přinést:
Ušetříte tak čas, který můžeme při zápisu společně věnovat Vašemu dítěti.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 554 kB                        PDF, 403 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 575 kB                        PDF, 622 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 556 kB                       PDF, 431 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 178kB                        PDF, 268 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
           
DOC, 555 kB              PDF, 240 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
- předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                       PDF, 444 kB

Přihláška na kurz "Těšíme se ... "
               DOC, 183 kB                       PDF, 206 kB

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2019 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP