Příprava na školu

Vážení rodiče, pro Vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadný,
pokud budete vědět, jak má být Vaše dítě připraveno.

Pro zvládnutí nových nároků je důležitá školní zralost :

- Dítě by se mělo umět vyjadřovat ve větách a jednoduchých souvětích, správně vyslovovat všechny hlásky, konverzovat s dospělými, spontánně popisovat děj a vyprávět jednoduchý příběh.
- Ditě je schopno soustředit se na práci, odložit atraktivní činnost a začít s plněním úkolů podle pokynů učitele, zapojit se do kolektivních her.
- Dítě umí ovládnout své emocionální projevy a respektuje běžné normy chování.
- Dítě je samostatné - umí se obléknout, najíst, udržovat pořádek, započaté práce se snaží dokončit, zná svoji adresu, jméno a povolání rodičů.  

Náměty pro práci s předškolákem

Nápadník pro rodiče (z časopisu Perpetum)

Předškolákovy týdeníčky JPG, 577kB (z časopisu Učitelské noviny, 2015)

Jak můžete pomoci svým dětem (z časopisu Škola a rodina, 2015)

Pro děti v předškolním věku je nejdůležitější a nejpřirozenější činností hra. Je to spontánní činnost. Hra je přirozeným prostředkem výchovy a učení.Hrou dítě poznává svět, učí se novým dovednostem a vědomostem, napodobováním činností dospělého se připravuje na budoucí život. Hra má i velký význam sociální-napomáhá budování vztahu mezi dítětem a dospělým i mezi dětmi navzájem, ve hře se dítě učí spolupráce a dodržování pravidel. Proto by každá příprava na školu měla probíhat hravou formou a krátkou dobu (15 - 20 minut denně). Společně strávený čas rodičů s dětmi je to nejcennější, co jim mohou dát.

 

Hry a cvičení by měly být zaměřeny na rozvoj funkcí důležitých pro budoucí výuku

1. rozvoj smyslového vnímání :
a) zrakové vnímání – např. vyhledávání předmětů v místnosti, skládání rozstřihaných obrázků, hledání rozdílů, porovnávání obrázků, dokreslování nedokončených obrázků, cvičení prostorové a pravolevé orientace
b) sluchové vnímání – rozeznávání zvuků a tonů,rytmická cvičení,rozeznávání a lokalizace hlásek,cvičení sluchové paměti a zvukové analýzy a syntézy slov ( slabikování,hláskování slov )
2. rozvoj paměti a pozornosti:
hledat,co se změnilo,co chybí,poslech pohádek,opakování říkadel,vyprávění krátkých příběhů
3. rozvoj myšlení a matematických představ :
třídění předmětů, nacházení protikladů, řešení různých situací, určování předmětu v řadě, porovnávání, rozlišovat geometrické tvary
4. rozvoj motoriky : ( nejdůležitější předpoklad zvládnutí psaní )
stavění z kostek, modelování, navlékaní korálků, zapínání knoflíků, stříhání a vystřihování,při kreslení je důležitý správný úchop psacího nástroje

Jak  správně držet tužku

Správné držení - špetkový úchop
Palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora. 

Špatné držení psacích potřeb
Křečovité držení
Palec i ukazováček drží příliš křečovitě, způsobuje tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá. Vzniká častá unavitelnost celé ruky.
Špatné držení - hrníčkový úchop
Palec drží, prsteníček podpírá a prostředníček s ukazováčkem jsou položeny shora.
Špatné držení - špetkový úchop s palcem
Prostředníček podpírá, ukazováček shora, ale palec je příliš vysunutý a ohnutý přes pero.

Zajímavé odkazy

Tolerantní výchova ničí dětem hodnoty.  (článek z webu Českého rozhlasu)

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit 
 - článek z časopisu Moderní vyučování (PDF, 633kB)

www.hrackyvzdelavacky.cz + článek z časopisu Perpetum

Gymnastika prstů

Předškoláci

Stránky pro leváky

Brousek pro tvůj jazýček

Alík

 

 

 

 

vytisknout stránku
25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2019 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP