Školní instituce

Žákovský parlament

Jednotliví zástupci tříd do žákovského parlamentu jsou zvoleni ve svých třídách do 20. září školního roku. Zástupci tříd volí na první schůzce žákovského parlamentu svého předsedu, 2 místopředsedy, 2 organizátory a 1 zapisovatele. Zástupci žákovského parlamentu se scházejí minimálně 1x za dva měsíce nebo dle naléhavosti a aktuálnosti projednávaných témat. Jednání žákovského parlamentu se účastní ředitelka školy (nebo jí pověřená ZŘŠ), pedagogy zastupuje koordinátor, který je určen ředitelkou školy. Na jednáních parlamentu se projednávají návrhy a přání žáků jednotlivých tříd, organizační a provozní záležitosti školy, chování žáků, vztahy mezi žáky. Žáci školy jsou prostřednictvím svých zástupců informováni o dění ve škole, o závěrech, které vyplynuly z jednání ze žákovského parlamentu.

Stanovy žákovského parlamentu (PDF, 176kB)

Koordinátor za pedagogy:  Mgr. Tereza Písařová

Schůzky žákovského parlamentu

 
Členové žákovského parlamentu ve školním roce 2018/2019 

TřídaZástupci žáků ze tříd
4. AValentýna HoláMartin Koupšet
4. BEma BrázdováTomáš Krátký
4. CFilip GërbaniAlena Šimůnková
4. DPavel VávraMagdaléna Vakešová
5. AAgáta BělohlaváPetr Škorpil
5. BJan LavičkaZuzana Majerová
5. CEma LaňováŠtěpán Laně
5. DLaura SlapničkováVojtěch Vonásek
6. AJakub KačenaŠimon Mašek
6. BŠimon VachovecAdam Lavrikov
6. CFilip RatajJakub Rakušan
6. DEmma SládkováMaia Vogeltanzová
7. AKateřina LiškováDominik Touš
7. BDavid ČepickýAneta Cholinská
7. CJakub HusákŠtěpán Kalný
7. DNela NovákováMarie Krejbichová
7. EKamila BekováNela Procházková
8. AŠimon CoufalJan Němec
8. BMarkéta BaštováKateřina Vítová
8. CDavid ŠmucrAlessia Dassi
8. DKlára KestlerováOndřej Neumann
9. ADominik LukášJan Malina
9. BMarie Šabková Lucie Šmolíková
9. CPetr VanžuraTereza Kačenová

 

Školská rada při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17

Školská rada je zřizována podle §167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada při 25. ZŠ v Plzni vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RMP č. 1490 ze dne 16. 12. 2004 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listina Školské rady, nabyla účinnosti dne 1. 1. 2005.

RMP usnesením č. 623 ze dne 1. 6. 2017 schválila nové složení Školské rady:

Zákonní zástupci žáků - Ing. Libor Červený, Tomáš Bém

Zástupci pracovníků školy - Mgr. Alena Vodrážková, Mgr. Ivana Nožičková

Zástupci zřizovatele - Eva Trůková, Mgr. Ilona Jehličková

Funkční období členů školské rady je tři roky (od roku 2017 do roku 2020).

Jednací řád ŠR (PDF, 951kB) při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17


Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň

Předseda: Tomáš Bém

Místopředsedkyně: Vendula Baštářová

Pokladní: Jana Pechrová

Členy "Klubu rodičů" tvoří rodiče žáků a přátelé 25. ZŠ v Plzni. Členové "Klubu rodičů" platí schválený příspěvek vždy pouze za první dítě na škole (za ostatní děti neplatí).

Finanční příspěvek z "Klubu rodičů" je poskytován na pořádané školní akce (např. ŠVP, školní soutěže, lyžařské výcvikové kurzy, zájmové kroužky, knihy a odměny pro žáky, sportovní a umělecké vybavení apod.).

Usnesení o změně předsedy spolku ze 17. července 2019 (PDF, 502 kB)

Usnesení o změně názvu spolku z 21. ledna 2016 (PDF, 351 kB)

Stanovy spolku "Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek" (PDF, 182 kB)

Zápisy ze schůzí Klubu rodičů

Zástupci z jednotlivých tříd (školní rok 2018/2019)

Třída

Zástupci rodičů

Třída

Zástupci rodičů

1. A

JUDr. Markéta Šlehoferová

5. A

Ing. Bc. Markéta Spiegel

Kadlečková

1. B

Eva Žornová

5. B

Andrea Jančová

1. C

Zdeňka Voldřichová

5. C

MUDr. Eva Laňová

1. D

Dušan Rovňák

5. D

Drahomíra Jerneková

2. A

Martina Šneberková

6. A

Michaela Jirovcová

2. B

Vendula Baštářová

6. B

Martin Fikrle

2. C

Viktoriya Heryč

6. C

Milan Rataj

2. D

Petra Pixová

6. D

Alice Vrátníková

2. E

JUDr.Olga Petríková

7. A

Radka Neumannová

3. A

 Jiří Hofreitr

7. B

Miroslava Bušková

3. B

Bc. Tereza Vacková

7. C

Jitka Vágnerová

3. C

Lucie Kotoučová

7. D

Ludmila Roudová

3. D

Jindřiška Žáková

7. E

Alexandra Beková

4. A

Jana Galušková

8. A

Petra Navrátilová

4. B

Kateřina Vágnerová

Vojtěchová

8. B

Ing.Mgr.Jaroslav Vytisk

4. C

Jitka Štenglová

8. C

Věra Pinkerová

4. D

Ing. Lenka Jendželovská

8. D

Alena Hrbáčková

9. A

Karolína Tichá

9. B

Jana Kunešová

9. C

Alice Tomíčková