Zápisy do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce na 25. ZŠ nebo rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky si můžete vyzvednout v kanceláři zástupců ŘŠ.

Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro školní jídelnu.

Přihláška do školní družiny                    
    
DOC, 182kB            PDF, 450 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
    DOC, 555 kB           PDF, 323 kB
Přihláška na kurz "Těšíme se ..."
    DOC, 183 kB            PDF, 147 kB


Žáci budou do tříd zařazováni podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet žáků v jednotlivých třídách. 

Přednostně byli přijati všichni uchazeči s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti 25. ZŠ Plzeň (MO Plzeň 2 - Slovany a MO Plzeň 8 - Černice).

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 554 kB                        PDF, 401 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 575 kB                        PDF, 622 kB 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
- předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                       PDF, 275 kB

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019

Vzhledem k tomu, že je zcela naplněna celková povolená kapacita školy, mohou být přijati podle stanovených kritérií (sourozenec na 25. ZŠ, po odkladu) další uchazeči o základní vzdělávání na 25. ZŠ Plzeň až po případném odhlášení již přijatého uchazeče.  
Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku (PDF, 201kB)

Prosím rodiče, kteří se rozhodnou pro plnění povinné školní docházky svého dítěte na jiné základní škole, aby nám toto své rozhodnutí potvrdili písemně (e-mail treskovale@zs25.plzen-edu nebo skola@zs25.plzen-edu.cz). Děkuji. Eliška Syřínková, ředitelka školy.

 

Další informace pro rodiče: 

       Příprava na školu

       Školní zralost (PDF, 198kB)

       Předškolákovy týdeníčky (JPG, 577kB)

       Pomůcky pro 1. ročník

       Žákovská - informační systém pro rodiče  

       Bezplatný kurz "Těšíme se ..."

       Šatní skříňky 

       Relaxační centrumZápisy do 1. ročníku se uskutečnily ve středu 4. 4.  a ve čtvrtek 5. 4. 2018.

Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít čtyři 1. třídy (2 třídy se sportovním zaměřením,
1 třídu se zaměřením na hudební výchovu a 1 třídu se zaměřením na výtvarnou výchovu). 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

S sebou k zápisu přineste:
Rodný list dítěte
Občanský průkaz
zákonného zástupce nebo dítěte 
(doklad o trvalém pobytu dítěte)
Doporučující posouzení
z pedagogicko-psychologické poradny
a od dětského nebo odborného lékaře
(v případě žádosti o odklad školní docházky)

 
           Informace k organizaci zápisů
         (PDF, 548kB), dokument MŠMT

           Desatero pro rodiče 
         (PDF, 215 kB), příloha dokumentu MŠMT  

   

  

 

Můžete si před zápisem vyplnit a k zápisu přinést:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 554 kB                        PDF, 401 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 575 kB                        PDF, 622 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 556 kB                       PDF, 411 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 182kB                        PDF, 450 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
           
DOC, 555 kB              PDF, 323 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
- předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                       PDF, 275 kB

Přihláška na kurz "Těšíme se ..."
               DOC, 183 kB                     PDF, 147 kB

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace k zápisu do 1. ročníku
u PaedDr. Lenky Třeškové
(zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň) – tel. 378 028 472.

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2018 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP