Zájmové kroužky

 Nabídka zájmových kroužků pro 1. a 2. stupeň 25. ZŠ
ve školním roce 2019/2020

Možnost přihlášení dvěma způsoby: 
1. Elektronická přihláška
2. Přihláška v papírové podobě

V papírové podobě odevzdávejte přihlášku osobně v kanceláři zástupců ředitele školy - Mgr. Z. Novákovi od čtvrtka 22. 8. do pátku 6. 9. 2019.  
Kroužky mají omezenou kapacitu, proto s přihláškou neváhejte. V případě malého počtu přihlášených, nebude daný kroužek otevřen.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v týdnu od 16. 9. 2019.

Elektronická přihláška  - spuštěna 22. 8. 2019 v 8:00

Přihláška do zájmového kroužku   (PDF)

Platba zájmového kroužku:

K platbě za zájmový kroužek budete vyzváni vedoucím kroužku až po řádném zapsání. Neplaťte prosím dříve!

Platit pouze převodem z účtu
Číslo účtu 50037311/0100, variabilní symbol = kód kroužku (jméno dítěte a třídu napište do zprávy pro příjemce).

na období září – prosinec - cena všech kroužků 400 Kč,
                                       golfový kroužek 1200 Kč

na období leden – červen - cena všech kroužků 600 Kč, 
                                       golfový kroužek 1800 Kč

celoročně - cena všech kroužků 1000 Kč, 
                 golfový kroužek 3000 Kč

 

Název kroužku /

vedoucí

Ročník

Čas konání

Náplň kroužku

Kroužek AJ pro žáky ŠD

 

Mgr. L. Nová

Mgr. Y. Mašková

Bc. M. Lencová

 

 

1.

2.

3.

 

 

11:50 – 12:35

11:50 – 12:35

15:00 – 15:40

Kapacita kroužku omezena!

 

St, Pá

St, Pá

St, Čt

Francouzština

 

Mgr. Y. Mašková

 

 

6. - 9.

 

 

Po 14:00 - 14:45

-   objevování krás francouzštiny

-   poznáváme základy francouzského jazyka

-   objevíme francouzskou kulturu

-   pronikneme do tajů historie Francie

-  dozvíme se zajímavosti ze současnosti

Šikulky

 

Mgr. L. Kutá

.
2. - 5.


Čt 13:30 - 15:00

1 x 14 dní
Max. 30 žáků

-   tvorba výrobků z různých materiálů

-   k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 200 Kč na materiál

Sportík

 

Bc. A Mrvová

Mgr. R. Kcholová/

Bc. L. Křivánková
Mgr. S. Mrázová

 

 

1.

2. - 3.

 

4. – 5.

 

 

Čt 11:45 - 12:30

Čt 12:45 - 13:30

 

St 12:45 - 13:30

-   všestranný rozvoj pohybových schopností

-   základy techniky práce s míčem

Keramický kroužek

 

Mgr. I. Aulická
Mgr. K.Šliková

 

 

2. - 5.

2. - 5.

 

 

Po 13:30 - 15:00

St 13:30 - 15:00
1 x 14 dní

-   práce s hlínou

-   různé techniky povrchové úpravy keramiky

-   PO – kapacita 30 míst

-   ST – kapacita 15 míst

Badmintonový kroužek

 

Nožičková/ Mgr. V. Úblová

J. Přinda / Mgr. V. Úblová

J. Přinda / Mgr. I. Skálová

J. Přinda / Mgr. V. Úblová1.

2.

3.

4. – 5.

 

 

St 11:55 - 12:40

Út 11:55 - 12:40

Čt 12:50 - 13:35

Pá 13:30 - 14:15

-   osvojení základních badmintonových dovedností

-   zdokonalení herních činností

Basketbalový kroužek (chlapci)

M, Kozel

1. - 5.

Pá 14:00 - 14:50

-   získání základních dovedností s míčem

-   zdokonalení herních činností

Basketbalový kroužek (dívky) BAK

Bc. M. Pipta

 

 

1. - 3.

4. - 5.

 

 

Pá 17:15 - 18:15

Pá 18:15 - 19:30

-   získání základních dovedností s míčem

-   zdokonalení herních činností

Zpěváčci

 

Mgr. K. H. Majerová

Mgr. V. Brožová

 

 1. - 2.

 

St 13:00 - 13:50

-   pro všechny děti, které rády zpívají

Rolničky

 

Mgr. E. Vorlová
Mgr. M. Paulová

 

3. - 5.

 

Út 13:30 - 15:00

-   pro všechny děti, které rády zpívají

-   velký výběr písniček (lidové i moderní)

Kroužek florbalu

 

Bc. L. Tolar

3.

4.

5.

Út 12:45 - 13:30

Pá 12:45 - 13:30

Pá 14:15 - 15:00

-   základní pohybová průprava

-   zvládnutí pravidel hry a fair play

Kroužek lezení

 

Mgr. J. Maun

3. - 7.

Pá 7:00 - 7:45

St 7:00 - 7:45

-   bouldering je lezení na umělé stěně bez lana v malé výšce

-   rozvoj síly a obratnosti

-   přijď si vyzkoušet naší novou umělou lezeckou stěnu

Kroužek informatiky

 

Mgr. M. Michálková
Mgr. M. Michálková

Mgr. J. Maun

Mgr. Z. Novák

 

1.

2.

3.

4.

 

Čt 11:50 - 12.35

Čt 12:50 - 13.35

Po 13:50 - 14:35

Po 12:50 - 13:35

-   seznámení se základy práce na počítači

-   seznámení s internetem, e-mail, práce s obrázky

Kroužek jógy

 

 p. M. Künkel

 

1. - 4.

 

Čt 7:00 - 7:45

-   základy jógy

-   správné dýchání a držení těla

-   protažení a posílení svalů

Logopedická

nápravná péče

 

Mgr. A. Kosnarová

 

1. - 2.

 

Út 11:50 - 14:20

Čt 11:50 - 13:40

-   odborná náprava řeči

-   děti budou rozděleni do skupin

Divadelní soubor - LIMETKY

Kroužek obsazen

p. V. Mauleová

p. J. Klečková

 

6. - 9. 

ŠDČt 15:15 - 17:00

-   pro II. stupeň

-   činohra, dramatizace

-   žáci se stávají tvůrci divadelních her – scénáristů, režisérů, choreografů a především herců

Divadelní soubor - JAHŮDKY

Kroužek obsazen 

p. V. Mauleová

p. J. Klečková

 

6. - 9.

ŠD

 

 

Út 15:15 - 16:30

 

-   I. stupeň (pro pokročilé)

-   kultivace slovného projevu

-   rozvoj sociálních kompetencí

-   žáci se aktivně podílejí na tvorbě divadelních her

Divadelní kroužek -

PROPADLO

 

p. M. Moravcová

p. L. Šeflová

 

3. - 5.

ŠD

 

 

St 15:15-16:45

 

 

-   „PROPADLO“ aneb od hledání přes tvoření až k vytvoření inscenace

Divadelní přípravka pro nejmenší - OPONKA

 

p. H. Sladká

p. H. Černá

 

1.

 

Čt 11:55 – 12:40

-   pro začínající „herce“, práce s maňáskem

Divadelní kroužek - DIVIDLO

 

p. M. Moravcová

p. L. Šeflová

 

 

5. – 9.

 

 

Po 15:15 - 16:45

-   „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo od námětu k představení

Dramatický kroužek -

DRAMAŤÁČEK

 

p. M. Moravcová
p. L. Šeflová

 

2. – 4.

 

Čt 15:15 - 16:45

-   „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, nezlobí – od jedince ke skupině.

Mediálek

 

Mgr. P. Cinkaničová

4. - 6.

St 14:00 - 14:50

-   seznámení s médii a reklamou

-   vyzkoušení si rolí redaktora, moderátora, kameramana

-  získání základních dovedností s tvorbou časopisu, moderního internetového serveru nebo se zpracováním krátkého filmu či reportáže

Chovatelský a pěstitelský kroužek

 

Mgr. P. Žižka

 

 

 3. - 9.

 

Po 13:50 - 14:35

Út 13:50 - 14:35

Čt 13:50 - 14:35

-   chov akvarijních ryb či dalších vodních a suchozemských živočichů

-   pěstování zajímavých rostlin

Kroužek aerobiku

 

p. H. Černá
p. P. Peroutková

 

1. - 2.

3. - 4.St 11:55 - 12:40

Út 12:45 - 13:30

-   rozvoj elementární taneční a pohybové techniky

-   rozvoj dětské rytmičnosti a hudebního cítění

Školní ekotým

 

Mgr. P. Žižka5. - 9.Pá 13:50 - 14:35

-   příprava ekologicky zaměřených aktivit pro školu

-   příprava publikací, článků, videí, obrázků či fotografií s environmentální tématikou,

-   soutěže zaměřené na životní prostředí.

Kroužek sportovního a společenského tance

 

p. D. Kounovská

p. V. Kounovský

1. - 2.

3. - 5.

Út 14:00 - 15:00

Út 15:00 - 16:00

-   koordinace, držení těla, pohybové dovednosti a základy latinsko-amerických tanců

-   pohybová paměť, rytmické a prostorové cítění, latinsko-americké tance, skupinové choreografie

-   latinsko-americké a standardních tance

 Golfový kroužek

 

p. J. Novák

Mgr. Z. Novák

 

1. - 5.

 

 

Po 13:00 - 16:00
Út 13:00 - 15:00

-   základní golfová pravidla

-   základy golfové hry

-   bude probíhat v Prvním slovanském golfovém klubu

Kroužek baseballu

 

Mgr. M. Svobodová

1. – 5.

 

Pá 12:50 - 13:35

 

-   základy a hraní pálkovacích her

Kroužek Radouš

 

Mgr. P. Cinkaničová

 

3. - 5.


Út 14:00 - 14:50

-   seznámení s historií hrou, výtvarnými projekty a výlety

-  od dinosaurů a pravěkých lidí do dnešních dnů

Historické zajímavosti

 

Mgr. Y. Mašková6. - 9.Čt 14:00 - 14:50

-   pronikneme do tajemství našich předků

-   zahrajeme si na objevitele

-  dozvíme se pikantnosti a záhady historie

Fyzikální pokusohraní

 

Mgr. J. Maun

Mgr. Z. Šustr4. - 9.St 12:50 - 14:20
1 x 14 dní

-   seznamování se s fyzikálními jevy hrou

 

Kroužek logického myšlení

 

Mgr. J. Koutský

 

3. - 9.Út 14:00 - 14:50

-   rozvoj tvůrčího myšlení (šachy, deskové hry, hlavolamy,…)


 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2019 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP