Školní jídelna

Informace k ukončení školního roku 2018/2019

Vzhledem k ukončení školního roku (jeho vyúčtování) v měsíci červnu je posledním dnem pro odhlášení obědů pátek 21. 6. 2019. Žádáme strávníky o provedení včasných objednávek případně odhlášek na poslední červnový týden 24. - 28. 6. 2019. Případné přeplatky stravného budou všem strávníkům vráceny na účty v měsíci červenci.
 
Při ukončení stravování (vycházející žáci, žáci přecházející na jinou školu atd.) je povinností každého strávníka (jeho zákonného zástupce) odhlásit se u vedoucí ŠJ ze stravování – do 28. 6. 2019.
 
Nově příchozí žáci, kteří budou mít zájem o stravování od září 2019, odevzdají vyplněnou přihlášku do kanceláře ŠJ do 28. 6. 2019 (další informace o školním stravování).
 
 
Nové ceny obědů od 1. 8. 2019
 
 7 – 10 let                      27,- Kč
11 – 14 let                      29,- Kč
15 a více let                   31,- Kč
 
 
 
VÝDEJ OBĚDŮ 28. 6. 2019
 
 
25. ZŠ + 4. ZUŠ                         9,30 - 12,00 hod.
 
CIZÍ STRÁVNÍCI                   11,00 - 11,45 hod.
 
 
V Plzni dne 27. 5. 2019
vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2019 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP